Monitoring należności

Usługa skierowana do firm, które mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich kontrahentów. W związku z tym nawet kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych.

W zależności od decyzji Klienta działania monitorujące mogą być prowadzone zarówno pod marką Kancelarii Finansowej Bartłomiej Topa, jak i pod marką Klienta. W oparciu o wytyczne Klienta możemy przyjmować także ruch reklamacyjny oraz wyjaśniać sprawy sporne..

Zastosowane narzędzia:

  • Kontakty telefoniczne – rozmowa telefoniczna ma na celu przypomnienie o płatności i doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego świadczenia.
  • Zindywidualizowane wezwania do zapłaty – kierowane są do tych Klientów, którzy mimo przypomnienia o zaległości nadal jej nie uregulowali.