Bogata oferta

Monitoring należności

Standardowa, najbardziej efektywna usługa polegająca na objęciu kontrolą należności (monitoring telefoniczny, listowny, wizyty u Klientów).

Weryfikacja umów i Klientów

W ramach tej usługi przygotowujemy umowy handlowe (opieramy się na istniejących umowach lub tworzymy nowe).

Prawno-finansowa obsługa rolnictwa

Sporządzanie, zawieranie i negocjacje umów kontraktacyjnych, doradztwo prawne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wywiad gospodarczy

Kompleksowa informacja na temat kondycji finansowej partnera biznesowego.

Opieka radcy prawnego

Zabezpieczenia transakcji

Ustalanie majątku dłużników

Windykacja sądowa i przedsądowa

 

Warunki wynagrodzenia

W trakcie zawiązywania umowy ze Zleceniodawcą wypracowujemy warunki wynagradzania naszej firmy, stosując system prowizyjny. Oznacza to, że w umowie określamy nasze wynagrodzenie jako prowizję od kwoty wierzytelności. Pragniemy podkreślić, że pobieramy prowizje tylko i wyłącznie od wierzytelności, które zostały wyegzekwowane od dłużnika.