Windykacja

Działania windykacyjne maja na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi.

Obsługujemy sprawy w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie:

  • przed wejściem na drogę sądową;
  • z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej;
  • obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.

Wynagrodzenie w windykacji pozasądowej jest uzależnione wyłącznie od skuteczności i wartości odzyskanych należności.

Windykację prowadzimy na terenie całej Polski.

Przyjmowany do obsługi windykacyjnej pakiet wierzytelności każdorazowo poddajemy analizie, której efektem jest dobór adekwatnych narzędzi windykacyjnych oraz stworzenie odpowiedniego procesu, uwzględniającego:

  • typ produktu przekazanego do obsługi windykacyjnej (np. kredyt, konto, faktura);
  • typ dłużnika oraz kwotę należności;
  • stopień przeterminowania wierzytelności;
  • status sprawy (np. przed procesem sądowym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej);
  • oczekiwania zleceniodawcy.

Dla każdej grupy dłużników opracowujemy indywidualny cykl działań windykacyjnych. Określana jest optymalna liczba kontaktów telefonicznych, listów oraz wizyt negocjatora terenowego.