Wywiad gospodarczy

Usługa ma na celu weryfikację kondycji finansowej, ujawnienie majątku, przeprowadzenie badań przeszłości firm i osób prywatnych. Przyjmujemy zlecenia zarówno zanim dojdzie do transakcji (szczególnie polecamy przy transakcjach z nowymi kontrahentami), jak i w każdym innym przypadku, gdy  Klient uzna to za stosowne, np. przed złożeniem zlecenia, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową czy też egzekucyjną . Zakres  informacji zawsze ustalamy indywidualnie z Klientem.

Na życzenie Klienta wydobywamy ukryte informacje oraz ustalamy kluczowe zależności lub potencjalnie szkodliwe powiązania, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji biznesowych.

Jesteśmy  w stanie przeprowadzić kontrolę stanu majątkowego kontrahentów, ich wiarygodności płatniczej, prawa własności do nieruchomości, płynności finansowej, opinii w środowisku, rzetelności w kontaktach handlowych w kraju i zagranicą  oraz innych specyficznych informacji. Klient decyduje o tym, jakie informacje chce uzyskać.

Poprzez jasne prezentowanie złożonych informacji pomagamy Klientom ujrzeć w pełni daną sytuację, co pozwala im na podejmowanie świadomych decyzji.